Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi cytuno ar gyfres o Amcanion Strategol ar gyfer y Pumed Cynulliad. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor ar nifer o ymchwiliadau i’w blaenoriaethu dros y 12-18 mis nesaf. Mae Blaenraglen Waith y Pwyllgor yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei gyflawni yn ystod y tymor canlynol. Mae unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd yn nodi bwriadau presennol y Pwyllgor ar adeg cyhoeddi, fodd bynnag mae’r rhaglen debygol o gael ei newid.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu