Craffu ar Gyfrifon

O 2014, cytunodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ystyried cyfrifon detholiad o sefydliadau yng Nghymru a ariennir gan y trethdalwyr. Roedd hyn yn rhan o becyn o ffyrdd newydd o weithio.

 

Yn nhymor yr hydref 2020, bydd y  Pwyllgor yn ystyried cyfrifon y cyrff a ganlyn ar gyfer 2019-20:

 

 • Comisiwn y Senedd
 • Llywodraeth Cymru

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Senedd

 

Manon Antoniazzi

Nia Morgan

Suzy Davies AS

21 Medi 2020

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

 

23 Tachwedd 2020

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

7 Rhagfyr 2020

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

 

Yn nhymor yr hydref 2019, bu’r Pwyllgor yn ystyried cyfrifon y cyrff a ganlyn ar gyfer 2018-19:

 

 • Comisiwn y Cynulliad - Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Rhagfyr 2019

       Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Ionawr 2020

 • Llywodraeth Cymru - Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Mai 2020

    Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Gorffennaf 2020

   

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC – Comisiynydd ar gyfer Cyllideb a Llywodraethiant
Nia Morgan

30 Medi 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Gawain Evans

Peter Kennedy

David Richards

7 Hydref 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Andrew Slade

Peter Ryland

Gawain Evans

David Richards

 

21 Hydref 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan

Peter Kennedy

David Richards

Natalie Pearson

11 Tachwedd 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

Yn nhymor yr hydref 2018, ystyriodd y Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn ar gyfer 2017-18, a cyhoeddwyd ei adroddiad ym mis Mawrth 2019:

 

 • Comisiwn y Cynulliad – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mai 2019
 • Amgueddfa Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mai 2019 (Saesneg yn unig)
 • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Ebrill 2019
 • Llywodraeth Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Ebrill 2019

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC – Comisiynydd ar gyfer Cyllideb a Llywodraethiant
Nia Morgan

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Nick Bennett
Katrin Shaw
David Meaden

8 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan
David Richards
Gawain Evans
Peter Kennedy
Peter Ryland

15 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Amgueddfa Cymru

David Anderson
Neil Wicks
Nia Williams

22 Hydref 2018

Darllen trawsgrifiad Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

 

Yn nhymor yr hydref 2017, ystyriodd Pwyllgor gyfrifon y cyrff a ganlyn ar gyfer 2016-17, a cyhoeddwyd ei adroddiad ym mis Chwefror 2018:

 

 • Cyngor Celfyddydau Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018
 • Comisiwn y Cynulliad – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018
 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018
 • Chwaraeon Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018
 • Llywodraeth Cymru – Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2018

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Sophie Howe Helen Verity

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Llywodraeth Cymru

Shan Morgan David Richards Gawain Evans Peter Kennedy

2 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 641KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Comisiwn y Cynulliad

Manon Antoniazzi
Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Chwaraeon Cymunedol

Sarah Powell Peter Curran

9 Hydref 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (PDF 541KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi
Gwyn Williams

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Linda Tomas

Rhodri Glyn Thomas
David Michael

6 Tachwedd 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

 

Yn 2016, trafododd y Pwyllgor cyfrifon y cyrff a ganlyn ar gyfer 2015-16, a cyhoeddwyd ei adroddiad ym mis Rhagfyr 2016:

 • Comisiwn y Cynulliad -
 • Gyrfa Cymru - Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Chwefror 2017
 • Estyn - Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2017 (Saesneg yn unig)
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) - Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Mawrth 2017 (Saesneg yn unig)
 • Llywodraeth Cymru - Cyhoeddwyd yr ymateb ym mis Chwefror 2017

 

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Comisiwn y Cynulliad

19 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 196KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Gyrfa Cymru

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. CCAUC

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3 (PDF 390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Estyn

26 Medi 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4 (390KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Llywodraeth Cymru

3 Hydref 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5 (PDF 254KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu