Adroddiad y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol

Mae’r Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol yn rhoi cyngor annibynnol ar osod safonau cyfrifyddu ar gyfer Llywodraeth y DU, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Adrannau Whitehall a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. Yn unol â’i gylch gorchwyl, bydd y Bwrdd Cynghori yn paratoi adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau ac yn ei ddosbarthu’n eang gan gynnwys i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Pwyllgor yn cael copi o’r adroddiad i’w ystyried.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu