Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn bresennol yng nghyfarfod y pwyllgor er mwyn craffu ar ei waith.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/07/2016