Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd

Mae’r adolygiad canfod ffeithiau, a gynhaliwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac a gyhoeddwyd ar 14 Gorffennaf 2016, yn manylu ar y gefnogaeth ariannol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i’r cwmni gweithgynhyrchu, Kancoat Ltd. Yng nghyd-destun dull Llywodraeth Cymru o gefnogi busnesau, ystyriodd yr adolygiad y pecyn cyllido a sut yr aeth Llywodraeth Cymru ati i reoli’r risgiau cysylltiedig. Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, a chynhaliodd ymchwiliad byr ym mis Tachwedd 2016.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

14 Tachwedd 2016

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1 (PDF 358KB)

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV


Darllenwch y Trawsgrifiad i'r cwestiwn brys a godwyd yn y Cyfarfod Llawn

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/07/2016

Dogfennau