SL(5)005 - Rheoliadau Gwastraff (Ystyr Adfer) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Mehefin 2016

Fe’u gosodwyd ar: 1 Gorffennaf 2016

Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 6 Gorffennaf 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir [PDF, 141KB]

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/07/2016

Angen Penderfyniad: 6 Gorff 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau