Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Heddlua a Throsedd

Defnyddir hwn ble y bydd Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad i Ddeddfu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel arfer.

 

Cymeradwywyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Heddlua a Throsedd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Medi 2016.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2016

Dogfennau