Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor er mwyn bod yn destun gwaith craffu.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2016

Dogfennau