Adroddiadau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF 565KB)

Mawrth 2021

Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol: Y stori hyd yma (PDF 4MB)

Mawrth 2021

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Llywodraeth Cymru (PDF 1MB)

Mawrth 2021

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Comisiwn y Senedd (PDF 1MB)

Tachwedd 2020

Effeithlonrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru (PDF 1152KB)

Mehefin 2020

Craffu ar Gyfrifon (2018-19):

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru (PDF 2MB)

Mai 2020

Craffu ar Gyfrifon (2018-19):

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19 Comisiwn y Cynulliad (PDF 132 KB)

Rhagfyr 2019

Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru (PDF 1MB)

Gorffennaf 2019

Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau (PDF 576KB)

Gorffennaf 2019

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd (PDF 601KB)

Mai 2019

Craffu ar Gyfrifon 2017-18 (1MB)

Mawrth 2019

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood (PDF 581KB)

Chwefror 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 (PDF 549KB)

Tachwedd 2018

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal (PDF 1MB)

Tachwedd 2018

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (PDF 1MB)

Tachwedd 2018

Addasiadau Tai (PDF 462KB)

Gorffennaf 2018

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru i brosiect Cylchffordd Cymru (PDF 949KB)

Mai 2018

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (PDF 660KB)

Mai 2018

Rheoli meddyginiaethau (PDF 1MB)

Mawrth 2018

Craffu ar Gyfrifon 2016-17 (PDF 1MB)

Chwefror 2018

Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai (PDF 1MB)

Awst 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16 (769KB)

Mehefin 2017

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru (PDF 783KB)

Mehefin 2017

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai (PDF 895KB)

Mawrth 2017

Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd (PDF 2MB)

Chwefror 2017

Craffu ar Gyfrifon 2015-16 (PDF 947KB)

Rhagfyr 2016

 

Math o fusnes: Gwelliant

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016