Trawsgrifiadau - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Mae Trawsgrifiadau ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol cyn 31 Hydref 2017 wedi'u rhestru isod, fesul dyddiad cyfarfodydd. Dewiswch y trawsgrifiad yr hoffech ei weld.

Ar gyfer cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017 ewch i'n safle System Chwilio am Drawsgrifiadau newydd.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau