Adroddiadau'r Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Reports published by the Petitions Committee can be accessed using the links below.

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Deisebau

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF 727KB)

Mawrth 2021

P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi (PDF 230KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 132KB)

Mawrth 2021

P-05-886 Stopio'r Llwybr Coch (coridor yr A55/A494) (PDF 244KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 204KB)

Mawrth 2021

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (PDF 239KB)

Ionawr 2020

P-05-736 Darparu gwasanaethau iechyd meddwl mwy hygyrch (PDF 211KB)

Medi 2019

P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (PDF 517KB)

Mawrth 2019

P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol (PDF 301KB)

Chwefror 2019

P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni (PDF 205KB)

Hydref 2018

P-04-628 Gwella mynediad at addysg a gwasanaethau mewn Iaith Arwyddion Prydain (PDF 441KB)

Hydref 2018

P-04-682 Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc (PDF 860KB)

Gorffennaf 2018

P-05-710 Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt (PDF 893KB)

Hyderf 2017

P-04-668 Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Cancer yr Ofari (PDF 629KB)

Chefror 2017

 

Crynodeb o Tystiolaeth a Trafodaeth 

Dyddiad cyhoeddi

P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd (PDF 710KB)

Mai 2018

Deiseb P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf (PDF 309KB)

Ebrill 2018

Deiseb P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig (PDF 309KB)

Ebrill 2018

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog (PDF 469KB)

Ionawr 2018

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016