Adroddiadau'r Pwyllgor Deisebau

Reports published by the Petitions Committee can be accessed using the links below.

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Deisebau 

Dyddiad cyhoeddi

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (239 KB)

Ionawr 2020

P-05-736 Darparu gwasanaethau iechyd meddwl mwy hygyrch (211 KB)

Medi 2019

P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (517KB)

Mawrth 2019

P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol (301KB)

Chwefror 2019

P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni (205KB)

Hydref 2018

P-04-628 Gwella mynediad at addysg a gwasanaethau mewn Iaith Arwyddion Prydain (441KB)

Hydref 2018

P-04-682 Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc (PDF 860 KB)

Gorffennaf 2018

P-05-710 Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt (893KB)

Hyderf 2017

P-04-668 Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Cancer yr Ofari (629KB)

Chefror 2017

 

Crynodeb o Tystiolaeth a Trafodaeth 

Dyddiad cyhoeddi

P-05-785 Atal Trwydded Forol 12/45/ML i ollwng gwaddodion morol ymbelydrol o safle niwclear Hinkley Point yn nyfroedd glannau Cymru ger Caerdydd (710KB)

Mai 2018

Deiseb P-04-472 Gwnewch y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau yn ddeddf (309KB)

Ebrill 2018

Deiseb P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynl (309KB)

Ebrill 2018

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog (469 KB)

Ionawr 2018

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deisebau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu