Adroddiadau'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar y flaenraglen waith

Dyddiad cyhoeddi

Materion Allanol: Gwaith Craffu yn y Chweched Senedd

Mawrth 2021

Adroddiadau ar ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Y Cytundeb Ymadael: Goblygiadau i Gymru (mis Ionawr 2020) (PDF, 278KB)

Ionawr 2020

Adroddiad ar Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru (PDF, 172KB)

Rhagfyr 2019

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru (PDF, 4MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 641KB)

Tachwedd 2019

Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol (PDF, 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 488KB)

Chwefror 2019

Paratoi ar gyfer Brexit - Adrodd ar barodrwydd y sector bwyd a diod yng Nghymru (PDF, 229KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 214KB)

Rhagfyr 2018

Paratoi ar gyfer Brexit – Adrodd ar barodrwydd y sector gofal iechyd a meddyginiaethau yng Nghymru (PDF, 275KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 609KB)

Rhagfyr 2018

Y Cytundeb Ymadael: Goblygiadau i Gymru (PDF, 767KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 187KB)

Tachwedd 2018

Paratoi ar gyfer Brexit – adroddiad dilynol ar barodrwydd porthladdoedd Cymru (PDF, 345KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 177KB)

Tachwedd 2018

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol - Rhan un: safbwynt o Gymru (PDF, 9MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 200KB)

Mawrth 2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit? (PDF, 685KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 141KB)

Chwefror 2018

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru (PDF, 3MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 184KB)

Awst 2017

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru? (PDF, 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 326KB)

Mehefin 2017

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru (PDF, 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 201KB)

Mehefin 2017

Y Goblygiadau i Gymru yn Sgil Gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 286KB)

Ionawr 2017

Adroddiadau ar ddeddfwriaeth

Dyddiad cyhoeddi

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF, 649KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 326KB)

Ionawr 2018

Adroddiadau ar cydsyniad deddfwriaethol

Dyddiad cyhoeddi

Bil Marchnad Fewnol y DU: Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 188KB)

Tachwedd 2020

Bil Masnach 2020: Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 147KB)

Medi 2020

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) Cydsyniad deddfwriaethol (PDF, 292KB)

Ionawr 2020

Y Bil Masnach: Ail adroddiad ar gydsyniad deddfwriaethol a materion cysylltiedig (PDF, 199KB)

Mawrth 2019

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Y cynnydd o ran cyflawni ein chwe amcan (PDF, 586KB)

Mai 2018

Y Bil Masnach: Adroddiad ar gydsyniad deddfwriaethol a materion cysylltiedig (PDF, 526KB)

Mawrth 2018

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): adroddiad interim ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 426KB)

Rhagfyr 2017

Adroddiadau ar gytundebau rhyngwladol

Dyddiad cyhoeddi

Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad (PDF, 227KB)

Rhagfyr 2019

Cytundebau Rhyngwladol: Y Goblygiadau i Gymru: Cytundebau a drafodwyd ar 16 Medi 2019 (PDF, 196KB)

Medi 2019

Adroddiad ar y cytundeb rhwng y DU, Gwlad yr Iâ a Norwy ar fasnach nwyddau (PDF, 212KB)

Mai 2019

Cytundebau Rhyngwladol: Y Goblygiadau i Gymru - Cytundebau a drafodwyd ar 18 Mawrth 2019 (PDF, 329KB)

Mawrth 2019

Cytundebau Rhyngwladol: Y Goblygiadau i Gymru - Cytundebau a drafodwyd ar 4 Mawrth 2019 (PDF, 233KB)

Mawrth 2019

Adroddiadau ar fframweithiau polisi cyffredin y DU

Dyddiad cyhoeddi

Fframweithiau polisi cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad (PDF, 255KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 357KB)

Rhagfyr 2019

Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: papur trafod (PDF, 275KB)

Awst 2019

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016