Adroddiadau'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Rhagfyr 2016

Mawrth 2017

Mehefin 2017

Hydref 2017

Rhagfyr 2017

Mai 2018

Rhagfyr 2018

Mawrth 2019

Ebrill 2019

Mai 2019

Mehefin 2019

Awst 2019

Hydref 2019

Tachwedd 2019

Mawrth 2020

Gorffennaf 2020

Rhagfyr 2020

Mawrth 2021

Mawrth 2021

Mawrth 2021

 

Adroddiadau ar Ddeddfwriaeth a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Chwefror 2017

Mawrth 2018

Rhagfyr 2018

Tachwedd 2019

Tachwedd 2019

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Medi 2016

Rhagfyr 2016

Rhagfyr 2016

Ionawr 2018

Ionawr 2019

Hydref 2020

 

Adroddiadau ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Tachwedd 2016

Rhagfyr 2017

o    Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 430KB)

Tachwedd 2018

o    Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 555KB)

Ionawr 2020

Chwefror 2021

 

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016