Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiadau

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau’r Pwylllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth (PDF 134KB)

 

08 Gorffennaf 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Amgylchedd y DU (PDF 319 KB)

02 Gorffennaf 2020

Adroddiad Y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU (PDF 365KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 419KB)

21 Mai 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU 2019 -2021(PDF 305KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 514 KB)

14 Mai 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar Dlodi Tanwydd yng Nghymru (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 409KB)

24 Ebrill 2020

Adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar Graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF 321KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 505 KB)

31 Ionawr 2020

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (PDF 97KB)

20 Ionawr 2020

Adroddiad Blynyddol ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd, 2019-20 (PDF 482KB)

18 Rhagfyr 2019

Adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft (PDF 1MB)

13 Rhagfyr 2019

Adroddiad: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1523KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 581 KB)

14 Tachwedd 2019

Adroddiad: Cynllun ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru: adfer bioamrywiaeth (PDF 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 188KB)

23 Hydref 2019

Adroddiad : Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Ymateb Llywodraeth Cymru (318KB)

02 Hydref 2019

Adroddiad: Gwrandawiad Cyn Penodi: Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF 178 KB)

30 Medi 2019

Adroddiad ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd (PDF 2MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 731 KB)

18 Mehefin 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth (PDF 2MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 443 KB)

11 Mehefin 2019

Adroddiad ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu (PDF 592KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 415KB)

10 Mehefin 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu)  (PDF 97KB)

14 Chwefror 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU  (PDF 951KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 506KB)

12 Chwefror 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU (PDF 1,303KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 443KB)

4 Ionawr 2019

Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 (PDF 353KB)

3 Rhagfyr 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – craffu ar y gyllideb ddrafft (PDF 258KB)

30 Tachwedd 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 (PDF 398KB)

27 Tachwedd 2018

Effaith Brexit ar Bysgodfeydd yng Nghymru (PDF 766KB)

16 Hydref 2018

Tai Carbon Isel: yr Her (PDF 1MB)

2 Awst 2018

Fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit (PDF 379KB)

24 Gorffennaf 2018

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit (PDF 320KB)

27 Mehefin 2018

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd (PDF 704KB)

4 Mehefin 2018

Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (PDF 1MB)

25 Mai 2018

Adborth am Gynllun Morol Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru (PDF 384KB)

9 Mai 2018

Sesiwn graffu gyffredinol a sesiwn graffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (PDF 326KB)

27 Chwefror 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 794KB)

1 Rhagfyr 2017

 

Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1MB)

9 Awst 2017

Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd (PDF 1MB)

26 Gorffennaf 2017

Adroddiad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru (PDF 592KB)

28 Mehefin 2017

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru (PDF 2MB)

24 Mawrth 2017

Adroddiad ar y rhaglen o’r newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Dileu TB (PDF 890KB)

23 Mai 2017

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu