Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Tua diwedd y Pumed Senedd, fe wnaeth trafodaethau'r Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith ystyried gwaith a wnaed gan y Pwyllgor, a lluniodd adroddiad gwaddol a oedd yn cynnwys argymhellion i unrhyw bwyllgorau â chylch gwaith tebyg yn y Chweched Senedd.

 

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF, 1.3MB)

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2016

Dogfennau