Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi adolygu ei waith, ei ffyrdd o weithio a'i gyflawniadau yn ystod y Bumed Senedd, ac mae wedi nodi gwybodaeth a ddysgwyd ar gyfer ei Bwyllgor olynol yn y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau