Cyfarfodydd Preifat - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016