Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - y Bumed Senedd

Bydd Ysgrifenyddion y Cabinet yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Math o fusnes: Datganiad

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/06/2016