Enwebu Llywydd

Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

6.1 Yn ei gyfarfod cyntaf ar ôl etholiad Cynulliad, rhaid i’r Cynulliad ethol Llywydd a Dirprwy o blith ei Aelodau.

 

6.2 Os daw swydd y Llywydd neu swydd y Dirprwy yn wag, rhaid i’r Cynulliad ethol Aelod cyn gynted â phosibl i lenwi'r swydd wag. Mae ethol Llywydd yn cymryd blaenoriaeth dros bob busnes arall.

Math o fusnes: Busnes Cynnar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/06/2016