Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Bob wythnos bydd y Pwyllgor Busnes yn ystyried ac yn cytuno ar amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2016