Is-ddeddfwriaeth a osodwyd yn rhy hwyr yn y Pedwerydd Cynulliad i'r Pwyllgor graffu arni