CLA692 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 19 Chwefror 2016

Fe’i gosodwyd ar: 24 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Mawrth 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2016

Angen Penderfyniad: 7 Maw 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau