CLA683 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol:

Fe’i gwnaed ar: 2 Chwefror 2016

Fe’i gosodwyd ar: 12 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: 23 Chwefror 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 7 Mawrth 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/02/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau