CLA681 - Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â’r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 3 Chwefror 2016

Fe’i gosodwyd ar: 11 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: 1 Medi 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Mawrth 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/02/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau