CLA679 -The Water Environment (Water Framework Directive) (England and Wales) (Amendment) Regulations 2016 (Saesneg yn unig)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ar y cyd:

Fe’i gwnaed ar: 9 Chwefror 2016

Fe’i gosodwyd ar: 10 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar:  3 Mawrth 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 7 Mawrth 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Technegol

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/02/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau