CLA677 - Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: 14 Mawrth 2016
Fe’i gosodwyd ar: 09 Chwefror 2016
Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Mawrth 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 8 Mawrth 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/02/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau