CLA670 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Rhif 2) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 2 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 22 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Technegol

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau