CLA669 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 2 Chwefror 2016
Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 1 Mawrth 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/02/2016

Angen Penderfyniad: 22 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau