CLA668 - Gorchymyn Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru (Sefydlu) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 2 Chwefror 2016
Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 1 Mawrth 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/02/2016

Angen Penderfyniad: 8 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau