CLA667 - Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) (Diwygio) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 2 Chwefror 2016

Yn dod i rym ar: yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 1 Mawrth 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/02/2016

Angen Penderfyniad: 8 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau