CLA649 - Rheoliadau Deddf Cymwysterau Cymru 2015 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: 2016

Fe’i gosodwyd ar: 26 Ionawr 2016

Yn dod i rym ar: 1 Mai 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 8 Chwefror 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Chwefror 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2016

Angen Penderfyniad: 8 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau