P-04-668 Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Margaret Hutcherson ar ôl casglu 104 Llofnod.

 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi sgrinio blynyddol ar gyfer canser yr ofari (Prawf Gwaed CA124)

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/01/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Bu'r pwyllgor yn trafod gohebiaeth ynghylch y ddeiseb. O gofio bod y ddeiseb wedi cael ei thrafod am y tro cyntaf dros dair blynedd yn ôl ac nid yw'n debygol y bydd y polisi'n newid yn y dyfodol agos, cytunodd y Pwyllgor y dylid ei chau.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 02/02/2016.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Bro Morgannwg
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/01/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu