CLA646 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 13 Ionawr 2016

Fe’i gosodwyd ar: 18 Ionawr 2016
Yn dod i rym ar: 25 Chwefror 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ionawr 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2016

Angen Penderfyniad: 8 Chwe 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau