CLA638 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2015
Yn dod i rym ar: 16 Chwefror 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 February 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2016

Angen Penderfyniad: 11 Ion 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau