CLA637 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2015

Yn dod i rym ar: 15 Chwefror 2016

 

Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 9 Chwefror 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2016

Angen Penderfyniad: 11 Ion 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau