CLA610 - Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) (Rhif 2) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar: 30 Hydref 2015

Fe’i gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2015

Yn dod i rym ar: 25 Tachwedd 2015

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 16 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/11/2015

Angen Penderfyniad: 16 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau