Arolwg Effeithiolrwydd

Arolwg Effeithiolrwydd

 

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad yn adolygu ei effeithiolrwydd ei hun o bryd i'w gilydd ac yn cyflwyno adroddiad ar ganlyniadau'r adolygiad hwnnw i Gomisiwn y Cynulliad.   

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2017