CLA594 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 23 Hydref 2015
Yn dod i rym ar: rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/11/2015

Angen Penderfyniad: 9 Rhag 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau