CLA592 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 20 Hydref 2015
Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Tachwedd 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/10/2015

Angen Penderfyniad: 2 Tach 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau