CLA586 - Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi’u trwyddedu dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 6 Hydref 2015
Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 19 Hydref 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 3 Tachwedd 2015

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/10/2015

Angen Penderfyniad: 19 Hyd 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau