Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) yn cael arian cyhoeddus ac, fel y cyfryw, mae’n bwysig ei fod yn darparu’r gwerth gorau posibl am arian . Mae’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried amcangyfrifon yr Ombwdsmon yn unol â Rheolau Sefydlog 20.23 a 20.24.

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/10/2015

Dogfennau