CLA584 - Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 29 Medi 2015

Yn dod i rym: yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Hydref 2015

Statws Adrodd: Adroddiad Clir

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 20 Hydref 2015

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/09/2015

Angen Penderfyniad: 5 Hyd 2015 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau