Adroddiadau'r Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad (PDF 4MB)

Mawrth 2016

Trafod yr ymgynghoriad ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft (PDF 1MB)

Fersiwn gryno o’r adroddiad

Mawrth 2016

Dyfodol Cyllido Cymru (PDF 793KB)

Mawrth 2016

Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru (PDF 351KB)

Mai 2015

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PDF 876KB)

Mai 2015

Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2 - Cynllunio gweithdrefnau cyllidebol newydd a’u rhoi ar waith (PDF 419KB)

Mawrth 2015

Arferion Gorau o ran y Gyllideb (PDF 638KB)

Gorffennaf 2014

Cyllid Cymru  (PDF 631KB)

Mai 2014

Cyllido Addysg Uwch (PDF 590KB)

Mai 2014

Ardaloedd Menter (552KB)

Rhagfyr 2013

Buddsoddi i Arbed (PDF 718KB)

Mawrth 2013

Effeithiolrwydd Cyllid Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru (PDF 806KB)

Rhagfyr 2012

Rheoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus (PDF 649KB)

Awst 2013

Pwerau benthyg a dulliau arloesol o ddefnyddio arian cyfalaf (PDF 704KB)

Gorffennaf 2012

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Dyddiad cyhoeddi

Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Tachwedd 2015

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2015-16 (PDF 438KB)

Tachwedd 2014

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2014-15 (PDF 439KB)

Hydref 2013

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013-14 (PDF 584KB)

Tachwedd 2012

Amcangyfrifon Cyllideb Ddrafft 2012-2013 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PDF 492KB)

Hydref 2011

 

Cyllideb Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Chwefror 2016

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 (PDF 763KB)

Tachwedd 2014

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2014-15 (PDF 520KB )

Tachwedd 2013

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-2014 (PDF 506KB)

Tachwedd 2012

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-2013 (PDF 939KB)

Tachwedd 2011

 

Cyllideb Atodol

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2015-2016 (PDF 617KB)

Mawrth 2016

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2015-2016 (PDF 1.01MB)

Gorffennaf 2015

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2014-15 (PDF 629KB)

Mawrth 2015

Craffu ar Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2014-15 (PDF 487KB)

Gorffennaf 2014

Craffu ar Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2013-14 (PDF 174KB)

Gorffennaf 2013

Craffu ar Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2012–2013 (PDF 333KB)

Chwefror 2013

Craffu ar Gynnig Cyllideb Atodol 2012-13 (Haf 2012) (PDF 467KB)

Gorffennaf 2012

Craffu ar gynnig y Gyllideb Atodol ar gyfer 2011–2012 (Gwanwyn 2012) (PDF 510KB)

Chwefror 2012

Craffu ar y Cynnig ynghylch Cyllideb Atodol ar gyfer 2011–2012 (Haf 2011) (PDF 537KB)

Gorffennaf 2011

 

Cyllideb Comisiwn y Cynulliad

Dyddiad cyhoeddi

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2016-17 (PDF 393KB)

Hydref 2015

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2015-16 (PDF 361KB)

Hydref 2014

Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2014-15 (PDF 480KB)

Hydref 2013

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2013-14 (PDF 79KB)

Medi 2012

Adroddiad Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2012-2013) (PDF 691KB)

Hydref 2011

 

Cyllideb Arall

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar Ystyriaeth y Pwyllgor Cyllid o’r Cynnig i Ddiwygio Cynnig Cyllideb Blynyddol Llywodraeth Cymru PDF 499KB)

Hydref 2011

 

Archwilydd Cyffredinol

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2014-15 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Tachwedd 2015

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd (PDF 1MB)

Tachwedd 2014

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2012-13; ac Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2014-15 (PDF 1MB)

Tachwedd 2013

 

Biliau

Dyddiad cyhoeddi

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) (PDF 1MB)

Tachwedd 2015

Bil yr Amgylchedd (Cymru) (PDF 607KB)

Medi 2015

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (PDF 374KB)

Medi 2015

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (PDF 354KB)

Mai 2015

Bil Tai (Cymru) (PDF 546KB)

Mawrth 2014

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/03/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu