Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’n doriad y Pasg yn y Cynulliad ar hyn o bryd (dydd Llun 21 Mawrth 2016 – dydd Mawrth 5 Ebrill 2016).  Bydd y diddymiad yn dechrau ddydd Mercher 6 Ebrill 2016, i baratoi ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ar ddydd Iau 5 Mai 2016. Nid oes gan y Pwyllgor ragor o fusnes wedi’i drefnu. Caiff pwyllgorau newydd eu sefydlu ar ôl yr etholiad. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth ar wefan y Cynulliad pan fydd ar gael.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/02/2014