P-04-637 Diogelu Dyfodol Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddiogelu addysg gerdd mewn ysgolion ac yn benodol i:

•Adfer yr arfer o neilltuo a gwarchod cyllidebau canolog ar gyfer addysg offerynnol proffesiynol mewn ysgolion;

 •Gweithredu strategaeth genedlaethol i wrthdroi’r dirywiad yng ngwasanaeth Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru;

•Cynnig hawl i blant a phobl ifanc Cymru i gael addysg sy’n datblygu eu personoliaethau, doniau a galluoedd unigryw yn llawn.

 

Prif ddeisebydd: The Friends of Bridgend Youth Music

 

Ystyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: 16 Mehefin

 

Nifer y deisebwyr: 1,363 llofnod ar lein a 73 llofnod papur = cyfanswm 1,436 llofnod

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2015