P-04-328 Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau: Cynigion i foderneiddio gwasanaethau gwylwyr y glannau

Geiriad y ddeiseb:
Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad risg annibynnol o’r effaith a gaiff cau Canolfannau Cydgysylltu Achub ar y Môr yn Aberdaugleddau a Chaergybi—ac israddio’r ganolfan yn Abertawe i oriau golau dyddar ddiogelwch ymwelwyr â’r arfordir.

 

Prif ddeisebydd:

Graham Warlow

 

Nifer y deisebwyr:

293

  

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014