Adroddiad Cryno ar Risgiau Corfforaethol

Adroddiad risgiau corfforaethol

 

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad yn ystyried yr Adroddiad Risg Corfforaethol ac yn archwilio'n feirniadol risgiau a nodwyd.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2017