CLA10 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2011

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’i gwnaed ar: (heb ei nodi)

Fe’i gosodwyd ar: (heb ei nodi)

Yn dod i rym ar:

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Gorffennaf 2011

Statws adrodd: Adroddiad technegol

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Gorffennaf 2011

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2014

Dogfennau