Consortia Addysg Rhanbarthol

Ar ôl cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol – darlun cynnar, ar 3 Mehefin 2015, mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystyried sut y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli’r dull gweithredu rhanbarthol newydd ar gyfer addysg.

 

Nododd yr aelodau eu bod yn dymuno cyfeirio’r adroddiad hwn i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, fu’n trafod canfyddiadau adroddiadau Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru gyda chynrychiolwyr o’r Consortia Addysg Rhanbarthol a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/09/2015